Missie en visie

Missie

Zowel recreatief als prestatiegericht voetbal, voor jong en oud, op een laagdrempelige en plezierige manier mogelijk maken.

Visie

Door met plezier te voetballen komt er positieve energie vrij, waardoor talent eerder komt bovendrijven. Bovendien bevordert samen spelen saamhorigheid en correcte omgangsvormen.

Doelstellingen

  • Met plezier genieten van voetbal voor jong en oud
  • Talent tot bloei laten komen
  • Integratie vanaf jonge leeftijd bevorderen
  • Naar de best mogelijke prestaties streven op sportief en sociaal vlak

Het hoofd Opleiding is verantwoordelijk voor het voetbaltechnisch beleid van Excelsior. Hiervoor is een opleidingsplan uitgeschreven dat via de trainers wordt gecommuniceerd naar de spelers.