Normen en waarden

De Sportclub Excelsior benadert tegenstanders en scheidsrechters sportief en correct; zonder hen zou er geen voetbal zijn!

banner-excelsior-stadion

Algemene normen en waarden

 • Excelsior behandelt alle mensen gelijkwaardig.
 • Als speler/speelster van Excelsior bent u sportief in woord en gebaar!
 • Als leider/leidster of trainer/trainster bent u het visitekaartje van Excelsior, dus handelt u naar de normen en waarden van Excelsior.
 • De leiders en trainers hebben altijd een voorbeeldfunctie voor de spelers van het team; blijf dus altijd correct in uw handelingen rond de wedstrijd. Dit betekent onder meer niet roken en geen drank in de kleedkamer of langs de lijn. Langs het kunstgras wordt ook geen kauwgum gekauwd.
 • De trainer is de enige die tijdens de wedstrijd aanwijzingen geeft aan de spelers. Bij zijn afwezigheid is dat de leider. Ouders die zich hiermee te nadrukkelijk bemoeien worden gecorrigeerd.
 • Ongedisciplineerd gedrag tijdens de wedstrijd ten opzichte van de scheidsrechter, de tegenstander, de ouders of de omstanders langs het veld past niet bij Excelsior.

De leider

Zoals iedere voetbalvereniging is Excelsior afhankelijk van de manier waarop de leden en vrijwilligers hun club vertegenwoordigen. Naast de trainers ziet het bestuur in de leiders de boodschappers van wat de club van haar leden verwacht. Dit betekent dat de leider zowel naar buiten (in contacten met andere clubs) als naar binnen (met de spelers) een heel belangrijke positie binnen onze vereniging inneemt.

 • De leider haalt de wedstrijdkleding uit de wasruimte op en levert deze – na telling – ordelijk en niet binnenstebuiten weer daar in, direct na de wedstrijd. Bij een thuiswedstrijd krijgt u de kleding in een plastic wasmand en bij een uitwedstrijd zit de kleding in een sporttas.
 • Als er in het team spelers zijn waarvan de adresgegevens gewijzigd zijn, meldt de leider dit bij de wedstrijdsecretaris; zelf houdt hij/zij een lijst van telefoonnummers/e-mailadressen bij.
 • Indien spelers regelmatig afwezig zijn, bijvoorbeeld door langdurig ziek of geblesseerd zijn, meldt de leider dit aan de wedstrijdsecretaris.
 • Het is altijd mogelijk dat er spelers van uw team tijdens het seizoen in een ander team geplaatst worden.

De leider bij de uitwedstrijd

 • Bij uitwedstrijden organiseert u het vervoer; in beginsel vertrekt het hele team gezamenlijk vanaf Woudestein.
 • Bij aankomst voor de uitwedstrijd dient u zich altijd te melden bij het bestuur of de jeugdcommissie van de club waar u op bezoek bent.
 • Na de wedstrijd zamelt u de kleding in en controleert of alles weer aanwezig is.
 • U ziet erop toe dat de kleedkamer schoon wordt achtergelaten.
 • Voor vertrek bij uitwedstrijden meldt de leider zich af bij het bestuur (of hun vertegenwoordigers) van de thuisspelende ploeg.
 • Bij het afmelden levert u ook de sleutel van de kleedkamer weer in.

De leider en het wedstrijdformulier

 • Voor aanvang van de wedstrijd vult u altijd eerst het wedstrijdformulier in met de namen, bijbehorende spelersnummers en het clubnummer van Excelsior (voorzover nodig; geldt niet voor de jongste spelers).
 • Als er spelers met gele of rode kaarten zijn genoteerd, geeft u dit door aan de wedstrijdsecretaris jeugd.
 • De betrokken speler dient bij een rode kaart direct op de wedstrijddag een verweerschrift in te vullen. Dit gaat in nauw overleg met de wedstrijdsecretaris.
 • Eventuele ongevallen die zich tijdens de wedstrijd voordoen, vermeldt u ook op het wedstrijdformulier en geeft u zo spoedig mogelijk door aan de wedstrijdsecretaris van Excelsior.

De leider en het team

Initiatieven om – eventueel buiten het voetbal – aan teambuilding te doen worden van harte toegejuicht. Wel moet het betaalbaar blijven voor alle spelers uit een team. Daarom kan voor extra -vrijwillige- teamactiviteiten per seizoen niet meer dan 50 euro van een speler worden gevraagd. Melding bij de verantwoordelijken van de club is vereist. Wedstrijden en toernooien kunnen uitsluitend worden aangenomen na voorafgaand overleg met de wedstrijdsecretaris.

De leiders en trainers zijn de ogen en oren van de club; zij zijn zeer belangrijk om onze leden de basis van een gezonde vereniging over te brengen. Meld eventuele misstanden daarom zo spoedig mogelijk aan de technisch coordinator of het bestuur

 

Als we allemaal ons best doen, blijft het een voorrecht om lid te zijn van Excelsior.