Aanmelden aspirantlid

NB. Zie onderaan voor het inschrijfformulier, maar lees svp eerst de voorwaarden voor aanname!

Aannamebeleid en –procedure

Excelsior heeft voor de meeste leeftijdscategorieën (lange) wachtijsten. De ruimte op het complex beperkt nu eenmaal het aantal leden. Dit geldt vooral voor jongens; ook zijn er wachtlijsten bij de meisjes en de veteranen, maar die zijn aanmerkelijk korter. Door invulling van onderstaand formulier kom je op een wachtlijst; Excelsior neemt contact op als er daadwerkelijk een plaatsje vrijkomt en je lid kunt worden. Ook voor het 7×7-voetbal voor 30-plussers bestaat een lange wachtlijst. Om op deze laatste wachtlijst terecht te komen volstaat een mailtje naar excelsior7x7@hotmail.com, onder vermelding van de teamnaam, contactpersoon met e-mailadres en een telefoonnummer.

Elk seizoen wordt wel een 40-tal spelertjes (jongens en en meisjes) aangenomen, die in het jaar waarin het seizoen begint 5 jaar worden. De vijfjarigen gaan spelen in de interne World Cup-competitie. U kunt uw kind hiervoor opgeven in het jaar dat het vier jaar wordt. Als uw kind wordt aangenomen, wordt u in april-mei voor het seizoen per e-mail uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek op de club. Kinderen die op de wachtlijst staan, en inmiddels de leeftijd van 6 jaar hebben bereikt, blijven op de wachtlijst, maar worden alleen bij hoge uitzondering nog opgeroepen. Het is de verantwoordelijkheid van de aspirant-leden om hun gegevens actueel te houden.

Om op de wachtlijst voor het jeugdvoetbal terecht te komen kunt u het formulier aanmelden aspirantlid invullen. U vindt dit onderaan deze pagina. Voor u het invult, vragen wij u nadrukkelijk onderstaande voorwaarden te lezen. Onder ‘missie en visie’ (tab clubinformatie) treft u de basisfilosofie van de club aan en bij ‘normen en waarden leest u bij “Cultuur Jeugdvoetbal SC Excelsior” het streven ten aanzien van het jeugdvoetbal op onze club. Tevens ziet u in dit stuk welke verschillende aspecten dit meebrengt voor kinderen en gezin. Ook is het technisch beleidsplan op de website te vinden. Denkt u dat uw gezin en/of uw kind hierbij past? Meld u dan aan voor de wachtlijst voor het lidmaatschap van onze club.

 1. We proberen met iedere jeugdspeler die we lid willen maken eerst een intake gesprek te houden. Dit om samen met kind, ouder(s) en jeugdcommissie de voetbalcultuur binnen SC Excelsior te bespreken en te bepalen in welk team het kind het beste kan instromen. Als een speler van een andere vereniging overkomt, kunnen we die club ook benaderen om te vragen naar de ervaringen met hem/haar.
 2. Afhankelijk van de emotionele en fysieke ontwikkeling van een kind kunt u hem/haar op zijn vroegst lid maken in het seizoen dat begint in het jaar dat hij/zij 5 jaar oud wordt. Deze jongste jeugd komt te spelen in de Excelsior World Cup, met uitsluitend ‘thuiswedstrijden’ tegen andere Excelsior-leden. Het jaar daarop volgt de Europa League en daarna Champions League. Na deze interne jeugdcompetities, in het jaar waarin spelertjes 9 worden, gaan alle kinderen over naar de Knvb-competitie, met uit- en thuiswedstrijden tegen andere clubs.
 3. Teamindelingen geschieden op geboortejaar. Het selectieproces en de vorming van een eerste selectieteam begint in het jaar dat de kinderen 7 jaar worden, uitsluitend voor kinderen die hier aan toe zijn en ouders die dit ondersteunen.
 4. Vanaf de O13 jeugd wordt toetreding tot de club niet meer alleen op basis van een mogelijke wachtlijst geregeld. Spelers moeten vanaf die leeftijd ook voetbaltechnisch redelijk inpasbaar zijn in een team waar een plekje vrij is. Als er een plek vrijkomt in een hoger spelend team, komt daar dus logischerwijs iemand voor in aanmerking die al heeft gevoetbald. Spelers die niet eerder hebben gevoetbald en wel de potentie hebben om nog aan te haken zullen moeten wachten op een mogelijk plekje in een lager spelend team. Technische staf en teamtrainers begeleiden dit proces, de TC bewaakt de cultuur en heeft contact met ouders. Soms worden spelers uitgenodigd voor een proeftraining.
 5. Bij de wachtlijsten is er een voorrangsbeleid met de volgende prioriteitstelling.
  1. Een gezinslid dat al speelt bij SC Excelsior
  2. Een ouder die een bovenmatige bijdrage levert aan de club (bestuurslid, scheidsrechter, commissies, etc).
  3. Woonachtig in de volgende gebieden: Kralingen, Centrum, Crooswijk, Prinsenland.
 6. Uitzondering op het bovenstaande zijn spelers die direct en met zekerheid kunnen worden opgenomen in selectieteams. Zoals aangeven in de beschrijving van de cultuur van het jeugdvoetbal bij SC Excelsior gaat de voorkeur uit naar doorstroom vanuit eigen jeugd, maar de Technisch Coördinator kan hier in overleg met het hoofdbestuur van afwijken. In bijzondere gevallen krijgen ook spelers voorrang, die al eerder lid waren bij SC Excelsior en in goed overleg zijn vertrokken.

 

Formulier Aspirant-lid

LET OP:

u krijgt na inschrijving de melding (van Sportlink) dat u lid geworden bent van onze club, dat is niet correct! U bent ingeschreven als aspirant-lid. U kunt pas lid worden na contact met de coordinator van de teams waarin u kan gaan spelen. Deze zal dan de status aspirant-lid omzetten in een lidmaatschap van SC Excelsior (met rechten en plichten). Voor de meeste teams bestaat overigens een wachtlijst.


Voornaam *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Initialen
Geslacht * Man Vrouw
Geboortedatum (jjjj-mm-dd) *
Land
Bondssporten *
Straatnaam
Huisnummer *
Nummertoevoeging
Postcode *
Plaats
Telefoonnummer
Mobielnummer *
Email *
Iban
Bic
Typ de code over *