Missie en visie

Missie

Zowel recreatief als prestatiegericht voetbal, voor jong en oud, op een laagdrempelige en plezierige manier mogelijk maken.

Visie

Door met plezier te voetballen komt er positieve energie vrij, waardoor talent eerder komt bovendrijven. Bovendien bevordert samen spelen saamhorigheid en correcte omgangsvormen.

Doelstellingen

  • Met plezier genieten van voetbal voor jong en oud
  • Talent tot bloei laten komen
  • Integratie vanaf jonge leeftijd bevorderen
  • Naar de best mogelijke prestaties streven op sportief en sociaal vlak

Het hoofd Opleiding is verantwoordelijk voor het voetbaltechnisch beleid van Excelsior. Hiervoor is een opleidingsplan uitgeschreven dat via de trainers wordt gecommuniceerd naar de spelers.

Excelsior streeft op alle gebieden naar kwaliteit. Als blijk daarvan geldt het ‘sportplus-certificaat‘, waarmee de gemeente Rotterdam vitale en sterke verenigingen die op alle vlakken hun zaakjes goed geregeld hebben, na een strenge toets, kan belonen.

Aannamebeleid

Bij het aannemen van nieuwe trainers en begeleiders vragen wij standaard een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan en kunnen referenties bij anderen worden opgevraagd. Alle trainers en begeleiders staan achter de normen en waarden van Sportclub Excelsior en vallen onder de regels en het tuchtrecht van de Knvb.