Missie en visie

Aannamebeleid

Excelsior wil voor iedereen een goede basis bieden om met plezier te voetballen. Helaas heeft de club onvoldoende faciliteiten om nieuwe leden aan te nemen. Uitsluitend bij de jongste leden, de 5-jarigen, worden ieder jaar 60 nieuwe spelende leden van de wachtlijst aangenomen. Voor inschrijving op deze wachtlijst kunnen vierjarigen zich inschrijven per formulier dat in de bestuurskamer op zaterdagen is af te halen. Ook bestaat een -lange – wachtlijst voor teams die mee willen doen met het 7×7-voetbal op de donderdagavond.

Andere spelers worden vooral aangenomen op basis van actieve scouting door de club. In uitzonderingsgevallen worden door de coördinatoren leden aangenomen om elftallen compleet te maken. Hierbij hebben broertjes en zusje van leden voorrang. Voor niet-spelende leden bestaat overigens geen wachtlijst.

Missie

Zowel recreatief als prestatiegericht voetbal, voor jong en oud, op een laagdrempelige en plezierige manier mogelijk maken.

Visie

Door met plezier te voetballen komt er positieve energie vrij, waardoor talent eerder komt bovendrijven. Bovendien bevordert samen spelen saamhorigheid en correcte omgangsvormen.

Doelstellingen

  • Met plezier genieten van voetbal voor jong en oud
  • Talent tot bloei laten komen
  • Integratie vanaf jonge leeftijd bevorderen
  • Naar de best mogelijke prestaties streven op sportief en sociaal vlak

Het Hoofd Opleiding is verantwoordelijk voor het voetbaltechnisch beleid van Excelsior. Hiervoor is een opleidingsplan uitgeschreven dat via de trainers wordt gecommuniceerd naar de spelers. Per leeftijdsgroep zijn coördinatoren aangesteld die het beleid concreet maken binnen de club.

Excelsior streeft op alle gebieden naar kwaliteit. Als blijk daarvan geldt het ‘sportplus-certificaat‘, waarmee de gemeente Rotterdam vitale, sterke en maatschappelijk verantwoorde verenigingen, na een strenge toets, kan belonen.

Medewerkersbeleid

Bij het aannemen van nieuwe trainers en begeleiders vragen wij standaard een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan en kunnen referenties bij anderen worden opgevraagd. Alle trainers en begeleiders staan achter de normen en waarden van Sportclub Excelsior en vallen onder de regels en het tuchtrecht van de Knvb.