Normen en waarden

De Sportclub Excelsior benadert tegenstanders en scheidsrechters sportief en correct; zonder hen zou er geen voetbal zijn!

banner-excelsior-stadion

Algemene normen en waarden

 • Excelsior en zijn leden behandelen alle mensen gelijkwaardig.
 • Als speler/speelster van Excelsior bent u sportief in woord en gebaar!
 • Als leider/leidster of trainer/trainster bent u het visitekaartje van Excelsior, dus handelt u naar de normen en waarden van Excelsior.
 • De leiders en trainers hebben altijd een voorbeeldfunctie voor de spelers van het team; blijf dus altijd correct in uw handelingen rond de wedstrijd. Dit betekent onder meer niet roken en geen drank in de kleedkamer of langs de lijn. Langs het kunstgras wordt ook geen kauwgom gekauwd.
 • De trainer is de enige die tijdens de wedstrijd aanwijzingen geeft aan de spelers. Bij zijn afwezigheid is dat de leider. Ouders die zich hiermee te nadrukkelijk bemoeien worden gecorrigeerd.
 • Ongedisciplineerd gedrag tijdens de wedstrijd ten opzichte van de scheidsrechter, de tegenstander, de ouders of de omstanders langs het veld past niet bij Excelsior.
 • Begeleiders, trainers, medewerkers en leden van Excelsior onthouden zich van elke vorm van seksuele intimidatie, en volgen de gedragsregels die landelijk voor de sport zijn opgesteld (in NOC-NSF-verband). Bij wangedrag doet onze vereniging aangifte bij de politie.

De leider

Zoals iedere voetbalvereniging is Excelsior afhankelijk van de manier waarop de leden en vrijwilligers hun club vertegenwoordigen. Naast de trainers ziet het bestuur in de leiders de boodschappers van wat de club van haar leden verwacht. Dit betekent dat de leider zowel naar buiten (in contacten met andere clubs) als naar binnen (met de spelers) een heel belangrijke positie binnen onze vereniging inneemt.

 • De leider haalt de wedstrijdkleding uit de wasruimte op en levert deze – na telling – ordelijk en niet binnenstebuiten weer daar in, direct na de wedstrijd. Bij een thuiswedstrijd krijgt u de kleding in een plastic wasmand en bij een uitwedstrijd zit de kleding in een sporttas.
 • Als er in het team spelers zijn waarvan de adresgegevens gewijzigd zijn, meldt de leider dit bij de wedstrijdsecretaris; zelf houdt hij/zij een lijst van telefoonnummers/e-mailadressen bij.
 • Indien spelers regelmatig afwezig zijn, bijvoorbeeld door langdurig ziek of geblesseerd zijn, meldt de leider dit aan de wedstrijdsecretaris.
 • Het is altijd mogelijk dat er spelers van uw team tijdens het seizoen in een ander team geplaatst worden.

De leider bij de uitwedstrijd

 • Bij uitwedstrijden organiseert u het vervoer; in beginsel vertrekt het hele team gezamenlijk vanaf Woudestein.
 • Bij aankomst voor de uitwedstrijd dient u zich altijd te melden bij het bestuur of de jeugdcommissie van de club waar u op bezoek bent.
 • Na de wedstrijd zamelt u de kleding in en controleert of alles weer aanwezig is.
 • U ziet erop toe dat de kleedkamer schoon wordt achtergelaten.
 • Voor vertrek bij uitwedstrijden meldt de leider zich af bij het bestuur (of hun vertegenwoordigers) van de thuisspelende ploeg.
 • Bij het afmelden levert u ook de sleutel van de kleedkamer weer in.

De leider en het wedstrijdformulier

 • Voor zover van toepassing vult u voor aanvang van de wedstrijd altijd eerst het wedstrijdformulier in met de namen en spelersnummers via de app. wedstrijdzaken.
 • Als er spelers met gele of rode kaarten zijn genoteerd, geeft u dit door aan de wedstrijdsecretaris jeugd.
 • De betrokken speler dient bij een rode kaart direct op de wedstrijddag een verweerschrift in te vullen. Dit gaat in nauw overleg met de wedstrijdsecretaris.
 • Eventuele ongevallen die zich tijdens de wedstrijd voordoen, vermeldt u ook op het wedstrijdformulier en geeft u zo spoedig mogelijk door aan de wedstrijdsecretaris van Excelsior.

De leider en het team

Initiatieven om – eventueel buiten het voetbal – aan teambuilding te doen worden van harte toegejuicht. Wel moet het betaalbaar blijven voor alle spelers uit een team. Daarom kan voor extra -vrijwillige- teamactiviteiten per seizoen niet meer dan 50 euro van een speler worden gevraagd. Melding bij de verantwoordelijken van de club is vereist. Wedstrijden en toernooien kunnen uitsluitend worden aangenomen na voorafgaand overleg met de wedstrijdsecretaris.

De leiders en trainers zijn de ogen en oren van de club; zij zijn zeer belangrijk om onze leden de basis van een gezonde vereniging over te brengen. Meld eventuele misstanden daarom zo spoedig mogelijk aan de technisch coordinator of zo nodig het bestuur.

Afspraken op Woudestein

Voor het goed verlopen van alle activiteiten op Woudestein geldt een aantal afspraken; de belangrijkste zijn in het volgende overzicht weergegeven.

– Het is echt nodig om op tijd te komen, zowel bij wedstrijden als trainingen. Door de drukte laat het wedstrijdschema geen vertraging toe;

– Ouders en andere geïnteresseerden houden zich achter de hekken op, anders wordt het zeer onoverzichtelijk en is de kans te groot dat het wedstrijdverloop wordt gestoord;

– In de kantine worden geen zelf meegebrachte consumpties genuttigd; de tafels worden na afloop opgeruimd (flesjes en glazen op de bar), anders kost het onze vrijwilligers te veel tijd om het allemaal op te ruimen;

toiletten worden netjes achter gelaten; WC-papier kan worden gevraagd bij de bar. Ouders worden verzocht erop toe te zien dat hun kinderen de WC-rollen niet in het toilet gooien;

– na afloop van de wedstrijden helpen ouders zo nodig met het opruimen van de materialen zoals doeltjes en pionnen, anders komt er te veel terecht op de schouders van onze vrijwilligers

kleding wordt netjes ingeleverd door de leiders, dat betekent niet binnenste-buiten of in bolletjes (sokken) in de mand kieperen; de leider telt na afloop op de tenues compleet zijn;

kleedkamers worden schoon achtergelaten, de laatste haalt een trekker over de vloer, zodat de volgende groep niet in de modder binnenkomt; flesjes en doppen worden opgeruimd;

roken hoort niet thuis in de kleedkamer; langs het veld staan bakken om de peuken in te doen, anders kost het onze vrijwilligers heel veel tijd om alle peukjes (en dopjes) weer op te ruimen;

kunstgras en roken gaan niet samen, net zo min als kunstgras en snoep of etenswaren, vooral kauwgom is heel moeilijk uit het kunstgras te verwijderen;

– Het  opzeggen van het lidmaatschap gebeurt voor 1 juli. Daarna is contributie verschuldigd voor het volgende seizoen. Dit omdat Excelsior de spelers aanmeldt bij de Knvb, en daar ook een bijdrage voor moet betalen.

– Als er problemen zijn, eerst de trainer aanspreken en vervolgens de coördinator. In laatste instantie kan contact opgenomen worden met het bestuur;

– In geval van problemen die een vertrouwelijk karakter hebben kan onze ervaren vertrouwenspersoon Gerard van Helden worden benaderd.

 

Als we allemaal ons best doen, blijft het een voorrecht om lid te zijn van Excelsior.

  Gedragsregels Excelsior Trainers