Mededelingen

Start trainingen:

Maandag 5 augustus: Start training BVO teams (met uitzondering van de O10).

Maandag 12 augustus: Start training BVO O10 en Sportclub AM 1; AM 2; JO19; JO17; MO19; MO17

Maandag 19 augustus: Start Sportclub JO16 en MO 16 t/m JO12 en MO12.

Maandag 26 augustus: Start Sportclub onderbouw JO11; MO11; JO10; MO10; JO9; MO9; JO8.

Woensdag 4 september: Start trainingen World Cup; Champions league en Europa league.


Kledingpakket

Zoals aangegeven dienen alle selectieteams komend seizoen een kledingpakket aan te schaffen van Sportclub (SC) Excelsior. Bij aanvang van het seizoen volgt hierover nadere informatie, zowel over de betaling en de lokatie voor het passen van de kleding. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat trainingspakken van de SBV Excelsior worden aangeschaft door spelers van sportclubteams.


Teamindelingen

Voor het komend seizoen hebben coördinatoren Léon van Zanten en Ixora Balotje (meiden) Arthur Rasenberg (middenbouw jongens) en Maurice Hügen (onderbouw jongens) in samenspraak met hun staf een voorlopige teamindeling gemaakt. Voor de seniorenteams is een voorlopige spelerslijst opgesteld door coördinator Ed van Haften (hij coördineert ook JO 19-1 en JO19-2). In deze lijst zijn verder de veteranen te vinden, in overleg met de spelers voorlopig ingedeeld door Jacko van Ast en Patrick de Bruijne. Zie onderstaande documenten (de eerstgenoemde indeling is het laatst aangepast).

Ter informatie is ook de speeldagen-kalender van de Knvb toegevoegd, zodat u daar in uw planning nu al rekening mee kan houden.

  Voorlopige indeling interne competities World Cup, Europa League, Champions League 2019-2020
  Voorlopige teamindeling onderbouw 2019-2020
  Voorlopige teamindeling meiden 2019-2020
  Voorlopige teamindeling middenbouw 2019-2020
  Lijst senioren 1 en 2 en voorlopige indeling veteranen 1 en 2, 2019-2020
  Speeldagen 2019-2020